Általános szerződési feltételek


A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.lucza.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető italok (házhozszállítás) útján történő megrendelésének (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Noé Bt. mint Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is (a továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részétképezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő, de külön pdf dokumentumként letölthető weboldalunkról a Rólunk menüpontból.


Szolgáltatói adatok


Cégnév: Noé Bt.

Székhely: 2030 Érd, Római út 26. Adószám: 24549482-2-13

E-mail: lucza.hu/kapcsolat


Vásárló


Aza regisztrált felhasználó, aki a Honlapon regisztrál és a Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, árut megrendel.


ÁSZF hatálya, módosítása


A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekintia hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.


A lucza.hu szolgáltatása


4.1. A Szolgáltatás területi hatálya


A Szolgáltató Honlapja az internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. Azonban a Szolgáltató a Honlapon keresztül igénybe vehető Szolgáltatást kizárólag Magyarország területén belül tudja biztosítani. Ezen területen kívül eső címre a Szolgáltató nem végez kiszállítást. Az érvénytelen megrendelések számának csökkentése és az azzal járó esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a Honlap szállítási információs oldalán ellenőrizhető, hogy végez-e a Szolgáltató az adott területre kiszállítást vagy sem.


4.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei


A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás csak regisztrált felhasználók számára érhető el, akik betöltötték a 18. életévüket, illetve nem természetes személy esetén jogszerűen bejegyzettek.


A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejötte


5.1 Regisztráció folyamata


A regisztrációt a Honlap látogatója a Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével tudja elvégezni. Vagy a rendelés leadása során a “Fiók létrehozása” jelölőnégyzet bepipálásával, automatikusan.

A regisztrált felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási, illetve egyéb problémákért és esetleges többletköltségekért és/vagy károkért a felelősség kizárólag a regisztrált felhasználót terheli.

A regisztrációról a felhasználó a megadott e-mail címére visszaigazoló levelet küld a Szolgáltató.

A folyamat során a Megrendelőnek érdemes a levélszemét fiókját is megnéznie. A regisztrált felhasználó a lucza.hu azonosítójának és/vagy jelszavának elfelejtése, elvesztése esetén bármikor automatikusan kérheti a rendszertől jelszó emlékeztető e-mailt a korábban megadott email címére.

A regisztrált felhasználó az általa a regisztráció során megadott adatokat, beleértve a jelszót bármikor módosíthatja a saját felhasználói fiókjának profil oldalán. A regisztrációt a regisztrált felhasználónak egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie. A Szolgáltatás a megrendelés leadásakor megadott szállítási címre teljesíti a szállítást. A kiszállítást érintő adatmódosításokat azonban a Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett sem tudja minden esetben nyomon követni azoknak a megrendelési időszak zárása és a másnapi teljesítése között történő módosítása esetén, így az abból eredő esetleges kellemetlenségekért, késedelemért és károkért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatót továbbá nem terhelifelelősség a regisztrált felhasználó azonosítójának és/vagy jelszavának, valamint a Szolgáltatóval szerződésben álló PayPal weboldalán történő bankkártyás fizetés során használt banki adatok illetéktelenek részére hozzáférhetővé válásából eredő károkért. A lucza.hu nem fér hozzá az ott megadott azonosítókhoz, számlaegyenlegekhez semmilyen módon.

A kapcsolat oldalon található üzenő felületen tud segítséget kérni a Szolgáltatótól, amennyiben az email címét meg szeretné változtatni.

Regisztráció törlését felhasználó a kapcsolat oldalon található üzenő felületen kérheti.


5.2 A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte


A regisztrált felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével, a megrendelésének leadásával, illetve a jelen ÁSZF, valamint ezzel egyidejűleg a Szabályzat elfogadásával írásbeli szerződést köt a Szolgáltatóval. A szerződés tárgya a regisztrált felhasználó által a Honlapon keresztül megrendelt italok és egyéb termékek csomagküldő-kiskereskedelem keretében történő házhozszállítása.

A Szolgáltató a szerződést iktatja és adatbázisában tárolja, mely szerződések hozzáférhetőek legalább 3 hónapon át a „Rendeléseim” menüpont alatt. A regisztrált felhasználó nem jogosult a megrendelt termékeket továbbértékesíteni, kivéve, ha ezt a szolgáltató felé jelzi és a szolgáltató ehhez hozzájárul. A Szolgáltató nem felel szerződésszegésért, illetve anem szerződésszerű teljesítésért azon esetekben, amelyek aSzolgáltató által elháríthatatlan külső okra (vis maior) vezethetők vissza.


5.3 Megrendelés megerősítése


A regisztrált felhasználó az általa megrendelt tételekről, azok végleges jóváhagyását követően a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére visszaigazoló e-mailt kap rögtön, de legkésőbb 24 órán belül. Amennyiben ezen idő alatt nem érkezik meg a visszaigazoló email, a felhasználó ellenőrizze spam (levélszemét) mappáját, illetve vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval a Honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén.

A megrendelés akkor jön létre,ha azt a Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolja. Abban az esetben, ha bármely okból kifolyólag a Szolgáltató részben vagy egészben nem tud eleget tenni a leadott megrendelésnek, arról - az akadály felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül – e-mailen és/vagy telefonon értesíti a megrendelést leadó regisztrált felhasználót. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egészségvédelmi, rendelkezésre állási, élelmiszerbiztonsági vagy egyéb megfontolásból saját belátása szerint a regisztrált felhasználó által leadott rendelést illetően változtatásokat tegyen. Ilyen esetben a Szolgáltató a tőle elvárható mértékben igyekszik előre tájékoztatni a változásokról a megrendelést leadó felhasználót, illetve a tőle elvárható mértékben igyekszik a változással érintett rendelési tételért kárpótolni, azaz helyettesítő terméket felajánlani. Amennyiben a megrendelést leadó felhasználó nem találjakielégítőneka Szolgáltató által felajánlott terméket, elállhat a szerződéstől, nem köteles átvenni a részére felajánlott helyettesítő terméket, illetve annak el nem fogadását az átvételt követően 24 órán belül jelezheti a Szolgáltatónak.


5.4 Megrendelések egyeztetése, törlése


A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztrált felhasználó adatai nem egyértelműek vagy valódiságuk kérdéses, a regisztráció során megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen felkeresheti a rendelést leadó felhasználót adategyeztetés érdekében.

Bármely okból sikertelen adategyeztetési eljárás esetén a Szolgáltató jogosult érvényteleníteni amegrendelést egyidejűleg törölve a felhasználó regisztrációját.

A Szolgáltató fenntartja magának a felhasználó fiókjának törlésére vonatkozó jogát, amennyiben a felhasználó olyan áru átvételét tagadja meg, amely a leadott megrendelésének megfelelő és kifogástalan minőségű, vagy amennyiben a felhasználó a megrendelés kiszállításakor nem tartja magát a megrendelés átvételére vonatkozó időponthoz, illetve helyszínhez és ezzel várakozásra kényszeríti a kiszállítót. Amennyiben a felhasználó a megrendelés kiszállításakor nem tartja magát a megrendelés átvételére vonatkozó időponthoz, illetve helyszínhez és ezzel többletköltséget okoz a Szolgáltatónak (pl. ismételt kiszállítás, parkolási bíráság), a felhasználó köteles ezen többletköltséget a Szolgáltatónak megtéríteni. A felhasználó törlésére az esetbenis sor kerül, ha számláját nem egyenlíti ki, illetve felszólító levelünkre nem reagál 8 napon belül.

A rendelést módosítani lehet, amennyiben még nem került kifizetésre átutalással vagy PayPal kártyás fizetéssel.


5.5.1 Fizetési módok


A megrendelést leadó felhasználó a Szolgáltatás keretében leadott rendelésének ellenértékét a Honlapon keresztül elérhető PayPal fizetőfelületen keresztül teljesíti, banki utalással, vagy a házhozszállítás során helyszíni, készpénzes fizetéssel vagy bankkártyával. (Utánvétel) A házhozszállítás díja a megrendeléssel együtt kerül kiszámolásra a megrendelést leadó felhasználó által megadott szállítási címtől függően. A felhasználó a Honlap szállítási információs menüpont alatt tájékozódhat egyúttal az adott címre történő házhozszállítás díjáról is. A házhozszállítás díját a megrendelés végleges jóváhagyásakor a Honlap szintén kijelzi a felhasználó számára és hozzáadja a végösszeghez. A Szolgáltató a rendelés kézbesítését követően, elektronikus formában adja át a Szolgáltatásra vonatkozó számla eredeti példányát a rendelést leadó felhasználó részére.


5.5.2 PayPal fizetési mód


A PayPal elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező, de lehetséges aregisztráció, elég megadni bankkártya számát,a lejárati dátumot ésa hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Felhasználhatóbankkártyák: Mastercard, Maestro, Visa, Amex Bankkártya hiányában felhasználó használhatja előre feltöltött PayPal egyenlegét, amelyet átutalással lehet feltölteni. Ebben az esetben e-mailcím és jelszó megadásával lehet fizetni. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincs felára. A regisztráció és a PayPal alkalmazás használata, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes.


5.6 Termékek ára


A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében vásárlásra felajánlott italok és termékek a Honlapon feltüntetett árakon kínálja, amelyek magukba foglalják az általános forgalmi adót. A Szolgáltató ezen árakat jogosult bármikor megváltoztatni azzal, hogy azok a Honlapon történő közzétételük időpontjától hatályosak,de a már jóváhagyott rendelések ellenértékét nem befolyásolják. A weboldalon a termékek egységára is megtalálható. Amennyiben a Honlapon valamely rendszerhibából, vagy külső körülményből adódóan nem a tényleges ár került feltüntetésre, így különösen, ha nyilvánvalóan túl alacsony az ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás árral érintett tétel(eke)t a hibás áron értékesíteni a leadott megrendelés keretében, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítését a megrendelésnek, amelyet a megrendelést leadó felhasználó elfogadhat, vagy visszautasíthat a megrendelését képező további tételekre vonatkozó rendelés fenntartásával, vagy a teljes rendeléstől történő elállás mellett.


5.7 Megrendelések házhozszállítása


A Szolgáltató a leadott megrendeléseket a megrendelés felületén található opciók és a megrendelő felé irányuló visszajelzés szerint teljesíti:

Amennyiben a megrendelés kézbesítése sikertelen a korábban értesítésben megadott időpontban, a Szolgáltató a megrendelést leadó felhasználóval telefonon kísérletet tehet egy újabb kézbesítési időpont leegyeztetésére, vagy vissza szállítja azt a Szolgáltató raktárhelyére ahonnan a felhasználó 8 naptári naponbelül még átveheti a megrendelését. A sikertelen kiszállítás költsége a Megrendelőt terhelik. A sikertelen kézbesítési kísérletet követően a Szolgáltató jogosult a leadott megrendelést érvényteleníteni és törölni, továbbá törölni a felhasználó fiókját is, amennyiben a sikertelen kézbesítés megismétlődik.


Vásárló jogai, kötelezettségei. Elállási jog gyakorlása


A megrendelést leadó felhasználó a megrendelés kézbesítését követően a leadott rendelés tételeit 8 munkanapon belül visszaküldheti a Szolgáltató részére a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. és 5. §-ra tekintettel. A visszaküldés költségei a megrendelést leadó felhasználót terhelik. A Szolgáltató a visszaküldött tételeket tartalmazó csomag felbontásáról és a tételekről fényképet készít az esetleges viták elkerülése érdekében.

A Szolgáltató kötelesa megszabott határidőn belül visszaküldött tételek ellenértékét a visszaküldöttcsomag kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül visszafizetni a megrendelést leadó felhasználónak bankszámlaszámára történő visszautalással, a felhasználó által e-mailben megküldött banki adatok alapján banki átutalással a megjelölt bankszámlaszámra. A megrendelő a hibás, sérült termékek átvételét megtagadhatja. Amennyiben a megrendelő a csomag átvételekor személyesen nincs jelen, úgy elvárható határidőn belül (1-3 nap) fényképpel jelezheti a Szolgáltatónak a hibás terméket, amit a Szolgáltató a fentiek figyelembe vételével korrigálhat.


Honlap használata, folyamatos működése


A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.


Szerzői jogok


A honlap teljes tartalma, így különösen az azon találhatóadatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, és mint olyan szerzői jogi oltalmatélvez. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, a Honlap belső oldalaira hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében megengedett a Szolgáltató előzetes jóváhagyása mellett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel. Weboldalunkon megjelentetünk cikkeket, illetve azokra mutató hivatkozásokat. Ezeka tartalmak nem képezik a Szolgáltató tulajdonát.


Termékeket ábrázoló képek


A Honlapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek! A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a termék azonos lesz a képen láthatóval, melyért felelősséget nem tud vállalni. A Honlapon található információkat legjobb tudása és meggyőződése szerint közli a Szolgáltató, mely tartalmazza a termék részletes leírását, egységárát.


Jogvita


A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybevevőregisztrált felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Szolgáltató székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozómindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon a Honlapunkon, amennyiben egyetért a fentiekkel. Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdése lenne, úgy kérjük, írja meg azt a kapcsolat oldalunkon található kommunikációs felületen.


Lucza.hu